Ik heb al een Scouts en Gidsen Vlaanderen login

Stap 1: contactgegevens

We gaan er in deze stap vanuit dat je ingelogd bent met de juiste Scouts en Gidsen Vlaanderen-login. Problemen hiermee? Contacteer ons!

Je beheert je eigen gegevens in de groepsadministratie: http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be

Het eerste wat je moet nakijken zijn je contactgegevens. De eerste sectie gaat over het lid zelf: het eigen GSM-nummer en liefst ook het eigen e-mailadres. Gegevens van de ouders volgen zo meteen.

Helemaal vanonder kan je je adressen bekijken en aanpassen. Omdat we minstens een adres moeten hebben kan je het laatste adres niet verwijderen. Als je dit wilt aanpassen kan je een nieuw adres toevoegen en daarna het oude adres verwijderen.

Meerdere adressen zijn nuttig voor leden met gescheiden ouders.

Daarnaast kunnen in de middelste sectie de contactgegevens van de ouders aangepast worden. We zouden willen vragen dat hier minstens 1 e-mailadres en 1 GSM-nummer ingevuld wordt; twee mag natuurlijk ook.

In de laatste regel kan je tak nakijken.

Tot slot is het erg belangrijk dat je op “Instellen” drukt. Anders worden je wijzigingen niet bewaard.

De volgende stap is de individuele steekkaart.

Stap 2: individuele steekkaart en bevestigen

We gaan er in deze stap vanuit dat je ingelogd bent met de juiste Scouts en Gidsen Vlaanderen-login. Problemen hiermee? Contacteer ons!

Je beheert je eigen gegevens in de groepsadministratie: http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be

In het tabblad ‘individuele steekkaart’ vind je de digitale versie van de steekkaart. We vragen deze individuele steekkaart nauwkeurig in te vullen. Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze onmiddellijk aan te passen. Een eenvoudige handleiding om deze in te vullen vind je hier.

Wanneer je later gegevens wilt wijzigen of nakijken kan je dit doen via http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be. In de aanloop naar de weekends en de kampen zal gevraagd worden deze gegevens na te kijken en op dezelfde manier te bevestigen dat ze nagekeken zijn.

Wanneer er nog vragen of problemen zouden zijn mag je ons steeds contacteren!

Dan moet er alleen nog het lidgeld betaald worden.

Stap 3: betalen

Het lidgeld bedraagt dit jaar €50 per lid.

Het lidgeld moet gestort worden op rekeningnummer BE53 7351 1415 6153 op naam van Scouting Godsheide. Vermeld zeker de naam en de tak!

Als er problemen zijn met de kost van scouting (zoals het lidgeld) spreek ons (iemand van de groepsleiding) dan gerust aan. We gaan hier vertrouwelijk mee om en proberen samen een oplossing te zoeken. Scouting is voor iedereen, geld mag nooit een reden om niet aan scouting te doen!

De inschrijving is met deze stap afgerond. Bedankt voor de tijd en de moeite die je hier voor nam!

Meer informatie: financieel