Structuur

Structuur

Binnen Scouting Godsheide werken we met zes verschillende leeftijdsgroepen, de takken. De leiding die in elke tak staat heet takleiding. Daarnaast is er nog de materiaalploeg die voor het materiaal zorgt en de groepsleiding die het geheel in goede banen leidt. De vergadering van alle leid(st)ers van een groep noemen we de groepsraad die wordt voorgezeten door de verkozen eindverantwoordelijken: de groepsleiding. Het is de groepsraad die de werking van de groep bepaalt.

Daarnaast is er nog het JOC, het Jeugd Ouder Comité. Dit comité verricht zinvol werk om de groep leefbaar te houden maar speelt een meer ondersteunende rol zonder zich te mengen in de eigen koers die de groep vaart. De terugkoppeling van ouders naar de groepsleiding gebeurt meestal via het JOC. Alle belangrijke beslissingen worden dus door de groepsraad genomen.

Al onze leden en leiding zijn lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen, de Vlaamse scoutsfederatie. De eerste schakel na de groep is het district. Dat groepeert een tiental groepen uit eenzelfde buurt. De groepsleid(st)ers uit een district zitten samen in de districtsraad en kiezen een districtscommissaris als eindverantwoordelijke. Er zijn 56 districten. Scouting Godsheide hoort bij het disctrict Herckenrode. De districtscommissarissen ondersteunen de groepsleiding en zijn de eerste lijnshulp bij problemen.

Een viertal districten vormen dan weer een gouw. Ook hier kiezen de verschillende districtscommissarissen een eindverantwoordelijke. De gouw ondersteunt de districten en organiseert daarnaast nog andere activiteiten voor leiding, leden en/of districten. Scouting Godsheide hoort via district Herckenrode bij Gouw Limburg.

De 12 gouwen opgeteld, krijgt de naam ‘het Verbond’ van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit Verbond werkt, via verschillende vergaderingen, beleid en initiatieven uit voor Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Maar daar blijft het niet bij; Er zijn nog andere Belgische federaties van scouts en gidsen.

En ook wereldwijd. Wil je hier meer over weten? Surf dan naar de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen.