JOC

Wat is het JOC?

Al enkele jaren kan onze werking rekenen op de steun van het JOC, het Jeugd Ouder Comité, van de Scouting Godsheide. Deze vrijwilligers vormen de onzichtbare helpende hand bij al onze feesten. Maar niet alleen op feesten helpen zij ons. Op regelmatige basis komen zij bijeen om op hun manier de werking van onze scoutsgroep te evalueren, ons te helpen bij de logistiek, bemerkingen te maken, tips te geven en op de hoogte te blijven van al de pittige details.

Je voelt je geroepen erbij te komen of je wilt gewoon wat nuttige informatie over ons oudercomité? Neem dan gerust contact met ons op of stap gewoon naar ons toe na de activiteit op zaterdag.

Iedereen is van harte welkom! Nieuwe mensen = nieuwe ideeën.

Rollen van het JOC

  • Terugkoppeling geven op activiteiten

  • Boekhouding voeren: Inkomsten, uitgaven, investeringen, subsidies, financieel gezond, geld goed besteed, …

  • Koken organiseren

  • Andere hulp op verzoek van de scouts

Wie zijn ze?

Lieve Moris

Ingrid Proesmans

Karen Raskin

Frank Swennen