JOC

Wat is het JOC?

Al enkele jaren kan onze werking rekenen op de steun van het JOC, het Jeugd Ouder Comité, van de Scouting Godsheide. Deze vrijwilligers vormen de onzichtbare helpende hand bij al onze feesten. Maar niet alleen op feesten helpen zij ons. Op regelmatige basis komen zij bijeen om op hun manier de werking van onze scoutsgroep te evalueren, ons te helpen bij de logistiek, bemerkingen te maken, tips te geven en op de hoogte te blijven van al de pittige details.

Je voelt je geroepen erbij te komen of je wilt gewoon wat nuttige informatie over ons oudercomité? Neem dan gerust contact met ons op of stap gewoon naar ons toe na de activiteit op zaterdag.

Iedereen is van harte welkom! Nieuwe mensen = nieuwe ideeën.

Rollen van het JOC

Wie zijn ze?

Contact via joc@scoutinggodsheide.be

Ingrid Proesmans

Karen Raskin

Frank Swennen

Anneleen Huismans

Lieve Van Hoof