Inschrijven en betalen – contactgevens

We gaan er in deze stap vanuit dat je ingelogd bent met de juiste Scouts en Gidsen Vlaanderen-login. Problemen hiermee? Contacteer ons!

Je beheert je eigen gegevens in de groepsadministratie: http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be

Het eerste wat je moet nakijken zijn je contactgegevens. De eerste sectie gaat over het lid zelf: het eigen GSM-nummer en liefst ook het eigen e-mailadres. Gegevens van de ouders volgen zo meteen.

Inschrijven6a

Helemaal vanonder kan je je adressen bekijken en aanpassen. Omdat we minstens een adres moeten hebben kan je het laatste adres niet verwijderen. Als je dit wilt aanpassen kan je een nieuw adres toevoegen en daarna het oude adres verwijderen.

Meerdere adressen zijn nuttig voor leden met gescheiden ouders.

Inschrijven7

Daarnaast kunnen in de middelste sectie de contactgegevens van de ouders aangepast worden. We zouden willen vragen dat hier minstens 1 e-mailadres en 1 GSM-nummer ingevuld wordt; twee mag natuurlijk ook.

Inschrijven6b

 

 

 

 

 

 

In de laatste regel kan je tak nakijken.

Tot slot is het erg belangrijk dat je op “Instellen” drukt. Anders worden je wijzigingen niet bewaard.

De volgende stap is de individuele steekkaart.

Naar de volgende stap.