Geschiedenis

Midden jaren 1980 was er in Godsheide geen vlot werkende jeugdvereniging meer. Dat vonden sommige jonge ouders jammer. De parochieschool was pas overgenomen door de scholengroep van Kindsheid Jesu en steeds meer ouders stuurden hun kinderen weer naar deze dorpsschool. Het zou toch waardevol zijn voor de jongeren van Godsheide, als er opnieuw een jeugdbeweging zou starten.

In 1986 werd pater Georges Hermans benoemd tot nieuwe pastoor van Godsheide. Een jaar later verzamelde hij een aantal ouders rond zich, om in Godsheide een gemengde jeugdbeweging op te richten: de families Biesmans, Gillis, Indeherberg-Weerts, Schrijnemakers-Closset en Vanderspickken-Knuts. Zij nodigden alle ouders met kinderen, maar ook alle in de parochie actieve jongeren uit op een info- en gespreksavond. Drie jeugdbewegingen stelden hun werking voor: KLJ, Chiro en Scouting. Na diverse besprekingen plenair en in leeftijdsgroepen werd er bij stemming met overgrote meerderheid beslist in Godsheide te starten met Scouting (Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen).

Rik Emonds, die ervaring had als leider bij de scoutsgroep Lod Lavki, werd gevraagd om de leiding van de groep op zich te nemen. Hij werd gesteund door vele jongeren van Godsheide met ervaring in jeugdleiding. De bovengenoemde werkgroep van ouders werd vanaf dan JOC (jeugdoudercomité) genoemd. In een klaslokaal van Basisschool Godsheide besliste de leiding dat de startvergadering van Scouting Godsheide op zaterdag 7 maart 1987 zou plaatsvinden. Er werd een spetterende startvergadering in elkaar gestoken. Enkele mama’s van het JOC naaiden sjaaltjes om het groepsgevoel onmiddellijk te accentueren. Deze eerste bijeenkomst werd een groot succes. Maar liefst 72 kinderen amuseerden zich geweldig en genoten van een tussendoortje van het JOC.

Vanaf die zaterdag kwam Scouting Godsheide om de twee weken samen. Er werd een volwaardige gemengde scoutsgroep gestart met verschillende takken: kapoenen, kawelpen (kabouters-welpen), jong-givers (jong-gidsen-verkenners) en givers (gidsen-verkenners). Rik Emonds bracht de administratie in orde in het Gouwhuis: Scouting Godsheide kreeg binnen het VVKSM het groepsnummer L 11 14 G.

Al snel ontstonden er allerlei plannen. De leiding vroeg aan Gouw Limburg om tijdens de paasvakantie een driedaagse vorming voor de nieuwe scouts- en gidsengroep te organiseren. Intussen ging het JOC op zoek naar een kampplaats. Tijdens een leidingweekend in de stallingen van een boerderij in Bree, werd het zomerkamp voorbereid. Dat eerste kamp, in de zomer van 1987, vond plaats in Hamont-Achel.

Het JOC zorgde voor logistieke ondersteuning: naast het zoeken en selecteren van een kampplaats, zorgde de groep voor de aankoop van keukenmateriaal, het opstellen van een medische fiche en het inrichten van de groentekar. Deze groentekar was een schot in de roos. De scouts ging per kar rond in Godsheide en zamelde groenten en fruit in om de prijs van het kamp te drukken. Overal gaf men gul. Als men geen tuin had, gaf men suiker, bloem, spaghetti, melk, wafels, speculaas of centjes. Door het JOC werden de groenten gekuist, gesorteerd en opgeladen op de vrachtwagen voor het kamp. De oudste scouts (verkenners) gingen vanaf het begin voor tien dagen in tenten op kamp, de jongsten beperkten zich tot vier dagen en werden op zolders gehuisvest. Het JOC was vanaf het begin van het kamp ter plaatse om alles klaar te maken, de groenten te verwerken voor de diepvries en de leiding materieel bij te staan bij de opbouw. De eerste jaren ging er zelfs een wasmachine mee op kamp om de was van de kinderen te doen.

In de loop van 25 jaar werd Scouting Godsheide (Godske) geleid door een enthousiaste leidinggroep en tien verschillende groepsleiders: 1987 Rik Emonds, 1990 Carlo Vlekken, 1993 Wouter Vanderspickken, 1996 Mieke Gielis, 1999 Tom Nijsen, 2002 Anja Emonds, 2005 Wim Martens, 2007 Gert Gerrits, 2008 Rafaël Bekkers en 2011 Pieter-Jan Zoons. Dit werd in 2012 gevierd met een avondhappening op het scoutsterrein en een tentoonstelling met een overzicht van de 25 kampplaatsen.

In 2013 werd er voor het eerst een groepsleidingsteam verkozen. Vincent Niels en Jannes trekken minstens tot 2016 de kar. Scouting Godsheide rond de kaap van 200 leden. In 2013 wordt de Jintak opgericht en wordt de kawelpentak gesplitst in een Kabouter- en Welpentak om het grote ledenaantal aan te kunnen.

In 2015 gaat de Jintak een uitdaging aan: hun buitenlands kamp bestaat uit een uitwisseling met een Macedonische scoutsgroep. Dit werd een superkamp; banden werden gesmeed en sinds dit kamp heeft Scouting Godsheide een broederband met Scoutsgroep Pioner uit Ohrid.

Halverwege 2015 was er ook de officiële opening van de nieuwe lokalen: van de lokalen achteraan het ontmoetingscentrum zijn we verhuisd naar het nieuwe jeugdcentrum.